dypa

Wszyscy wiemy, że aby samochód dobrze jeździł, przede wszystkim jest nierozerwalnie związany z silnikiem, a kolejną bardzo ważną rzeczą są koła.Jedną z najważniejszych części koła jestłożysko.Jakość łożyska bezpośrednio wpływa na pracę opony, a szczególnie ważna jest kontrola wszystkich łożysk.

4S7A9021

Kluczowe punkty, na które należy zwrócić uwagę podczas oględzin, to:

(1) Różne pęknięcia, takie jak pęknięcia surowców, pęknięcia kuźnicze, pęknięcia obróbki cieplnej i pęknięcia szlifierskie itp., pęknięcia te staną się źródłem koncentracji naprężeń i będą się szybko rozszerzać podczas pracy łożyska w przyszłości, powodując łożysko zerwać, wpływając nałożyskożycie i praca.Wpływ na bezpieczeństwo jest ogromny.

(2) Różne mechaniczne blizny, takie jak otarcia, zadrapania, zgniecenia, uderzenia itp., spowodują słabą instalację łożyska, spowodują mimośrodowe obciążenie i koncentrację naprężeń oraz spowodują spadek dokładności obrotu i żywotności.

(3) Rdza, czarna skóra i wżery, te dwie ostatnie są defektami, które są łatwe do przechowywania wilgoci i brudu, i które łatwo przekształcają się w rdzę.Korozja jest źródłem zanieczyszczenia, które prowadzi do złego montażu, wczesnego zużycia i zmęczenia, a silna rdza może spowodować złomowanie łożysk.

(4) Łuszczenie i składanie, te dwie wady są częściowo połączone z metalem nieszlachetnym, a wokół nich często występują zjawiska odwęglenia lub odwęglenia w różnym stopniu.Bardzo niekorzystnie.

(5) W przypadku jakości nitowania lub spawania klatki należy przede wszystkim obserwować, czy główka nitu jest przekrzywiona, przekrzywiona, luźna, brak miąższu lub „podwójna powieka”, czy pozycja zgrzewania jest prawidłowa, czy punkt zgrzewania jest zbyt duży lub zbyt małe i czy spawanie nie jest mocne lub zbyt duże spawanie powoduje sklejanie się elementu tocznego.

 


Czas publikacji: 13 września-2022